Τεχνολογία

Τεχνολογία

Ψηφιακό εργαλείο θρέψης των φυτών προτείνει η Κομισιόν στους αγρότες

FaST_EU Ψηφιακό εργαλείο θρέψης των φυτών προτείνει η Κομισιόν στους αγρότες

Το εν λόγω εργαλείο ονομάζεται FaST από το Farm Sustainability Tool for Nutrients (δηλαδή: εργαλείο βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά), και θα παρέχει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, τον αριθμό των ζώων στην εκμετάλλευση και την ποσότητα κοπριάς που παράγουν. Θα υπάρχουν επίσης διαθέσιμα πρόσθετα δεδομένα για τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, όπως δεδομένα σχετικά με το έδαφος, την εγγύτητα προστατευόμενων περιοχών και νομικά όρια για τη χρήση θρεπτικών ουσιών. Θα είναι προσβάσιμο μέσω κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών ή tablet ως ψηφιακό εργαλείο, και ο χρήστης θα μπορεί να δεχτεί ή να επεξεργαστεί τα παρεχόμενα δεδομένα. Το εργαλείο θα προτείνει ένα σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, το οποίο θα παρέχει προσαρμοσμένες συστάσεις για τη λίπανση των καλλιεργειών για την επιλεγμένη εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η χρήση του θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη, όπως μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η μείωση της διαρροής θρεπτικών ουσιών στα υπόγεια ύδατα και τα ποτάμια, καθώς και θετική συμβολή στην ποιότητα του νερού και του εδάφους. Το εργαλείο θα έχει επίσης νόημα από γεωπονική άποψη. Θα συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, όταν υπάρχει υπο-λίπανση, ή θα μειώσει τη χρήση των θρεπτικών ουσιών, όταν υπάρχει υπερβολική λίπανση. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας των γεωργών.

Η Κομισιόν ακόμα ισχυρίζεται πως η απλούστευση των καθηκόντων των γεωργών αποτελεί ένα ακόμη κύριο πλεονέκτημα του FaST. Η καταχώριση δεδομένων και η αλληλοεπικάλυψη εισροών, για παράδειγμα η χειροκίνητη εισαγωγή των ίδιων δεδομένων για διαφορετικούς διοικητικούς οργανισμούς, θα μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον, λόγω της ευρείας κλίμακας χρήσης του, το εργαλείο μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για πρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την αγορά ή τις δημόσιες διοικήσεις, διευκολύνοντας περαιτέρω την ψηφιοποίηση της διαχείρισης της ΚΑΠ.

Οι προτάσεις της ΚΑΠ περιλαμβάνουν υψηλές φιλοδοξίες για περιβαλλοντική και κλιματική δράση και ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα. Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, το FaST στοχεύει να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη δράση για την αλλαγή του κλίματος, στην περιβαλλοντική φροντίδα και έμμεσα στην υποστήριξη της ανανέωσης των γενεών.

Σημειώνεται τέλος πως η Κομισιόν θα μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό του Εργαλείου αυτού και να παρέχει υποστήριξη με την αποθήκευση δεδομένων και τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες επεξεργασίας τους. Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες αυτής της κοινής πλατφόρμας θα είναι πλήρως προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι το εργαλείο προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες, εκμεταλλεύεται τις υπάρχουσες γνώσεις και παρέχει τα επιθυμητά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

agronews.gr

Διαβάστε επίσης

Με αλλαγές ως προς τα κριτήρια προτεραιότητας θα γίνει 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 που αφορά την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αντιχαλαζικής προστασίας, µε την αναπροσαρµογή να ευνοεί κυρίως τις µεγαλύτερου µεγέθους εκµεταλλεύσεις.

Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μικροστοιχείο για την διατροφή των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. Η έλλειψη του στις γεωργικές καλλιέργειες είναι πολύ κοινή έλλειψη μικροστοιχείου. Η έλλειψη του μπορεί να παρουσιαστεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, από αμμώδη μέχρι βαριά αλουβικά εδάφη.

Μια εκτενής έκθεση του JRC, κόμβου έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής γεωργίας ακριβείας στο χωράφι και στο πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στη συγκράτηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων πλησιάζει σταδιακά τα σύνορα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προειδοποιεί η περιφερειακή Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αναφέροντας πως η σοβαρότητα του νοσήµατος δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό κανενός εµπλεκοµένου.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search