Καλλιέργειες

Καλλιέργειες

Ψευδάργυρος: Τόσο σημαντικός για τη διατροφή των φυτών!

43LDSBADYBECTJ2BVRRFW2XJ2I Ψευδάργυρος: Τόσο σημαντικός για τη διατροφή των φυτών!
Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μικροστοιχείο για την διατροφή των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. Η έλλειψη του στις γεωργικές καλλιέργειες είναι πολύ κοινή έλλειψη μικροστοιχείου. Η έλλειψη του μπορεί να παρουσιαστεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, από αμμώδη μέχρι βαριά αλουβικά εδάφη.

Στην Ελλάδα η έλλειψη του στοιχείου αυτού είναι η πιο εκτεταμένη κυρίως στα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα, με αποτέλεσμα την δημιουργία πολύ σοβαρών προβλημάτων στις αποδόσεις, στο μέγεθος και στην γενικότερη ποιότητα του καρπού.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα του ψευδαργύρου στο έδαφος είναι το pH, η οργανική ουσία, τα ανθρακικά, οι αλληλεπιδράσεις με άλλα θρεπτικά στοιχεία και οι κλιματικές συνθήκες. Το pH παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο και στην διαλυτότητα του ψευδαργύρου. Η διαλυτότητα του μειώνεται 100 φορές για κάθε μονάδα αύξησης της τιμής του pH.

Ο σπουδαιότερος ρόλος του ψευδαργύρου είναι στη σύνθεση της τρυπτοφάνης, η οποία είναι αυξίνη ανάπτυξης. Η έλλειψη αυξίνης που είναι συνέπεια της ανεπάρκειας ψευδαργύρου οδηγεί στον περιορισμό της αύξησης των νεαρών βλαστών, αλλά και των φύλλων, επειδή στα κύτταρα τους δεν περιέχουν πολύ αυξίνη, παραμένουν κοντά και στενά. Ίσως, ακόμα και οι ποδίσκοι των ανθέων να μην παίρνουν αρκετή ποσότητα αυξίνης και για αυτό τα άνθη να πέφτουν πριν ακόμα εκπτυχθούν. Είναι επίσης ενδεχόμενο, η έλλειψη της αυξίνης, περιορίζοντας το μέγεθος των κυττάρων, να αποτελεί το άμεσο αίτιο του μικρού μεγέθους των καρπών, ιδίως αυτών που βρίσκονται στις κορυφές των κλάδων που πάσχουν από τροφοπενία ψευδαργύρου.

Έλενα Μποσνάκη
i-CON.SHARE

Διαβάστε επίσης

Με αλλαγές ως προς τα κριτήρια προτεραιότητας θα γίνει 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 που αφορά την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αντιχαλαζικής προστασίας, µε την αναπροσαρµογή να ευνοεί κυρίως τις µεγαλύτερου µεγέθους εκµεταλλεύσεις.

Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μικροστοιχείο για την διατροφή των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. Η έλλειψη του στις γεωργικές καλλιέργειες είναι πολύ κοινή έλλειψη μικροστοιχείου. Η έλλειψη του μπορεί να παρουσιαστεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, από αμμώδη μέχρι βαριά αλουβικά εδάφη.

Μια εκτενής έκθεση του JRC, κόμβου έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής γεωργίας ακριβείας στο χωράφι και στο πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στη συγκράτηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων πλησιάζει σταδιακά τα σύνορα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προειδοποιεί η περιφερειακή Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αναφέροντας πως η σοβαρότητα του νοσήµατος δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό κανενός εµπλεκοµένου.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search