Καλλιέργειες

Καλλιέργειες

Οι ανάγκες θρέψης του σταριού

barley-2117454__340 Οι ανάγκες θρέψης του σταριού
Την περίοδο που διανύουμε γίνεται η σπορά των σιτηρών. Λόγω της οικονομικής σημασίας αυτής της καλλιέργειας, αναφέρουμε τις απαιτήσεις σε λιπαντικές μονάδες για άριστα αποτελέσματα.

Υπάρχουν πάνω από 20 είδη σιταριού που διαφέρουν στο βασικό αριθμό χρωμοσώμων (διπλοειδή, τετραπλοειδή, εξαπλοειδή) και αρκετές χιλιάδες ποικιλίες. Τα πιο σημαντικά, από οικονομικής άποψης, είδη είναι το κοινό, μαλακό σιτάρι Triticum aestivum L. (εξαπλοειδές) και το σκληρό σιτάρι T. durum Desf. (τετραπλοειδές).

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία FAO STAT (2017) η έκταση καλλιέργειας των σιτηρών ήταν 414800 Ha με παραγωγή περίπου 1074000 τόνους. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις απαραίτητες λιπαντικές μονάδες που χρειάζεται η καλλιέργεια και σε πια στάδια.
Οι ανάγκες του σιταριού σε λιπαντικές μονάδες αζώτου-φωσφόρου-καλίου φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Σιτηρών οι ανάγκες του σκληρού σιταριού σε θρεπτικά στοιχεία για τη παραγωγή 100 κιλών ξηρού σπόρου φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:
Τα κύρια στάδια ανάπτυξης και ανάγκης του σκληρού σιταριού σε Άζωτο είναι στη πρώτη ανάπτυξη που το επιτυγχάνουμε με τη βασική μας λίπανση, στο αδέλφωμα και μέχρι το ξεστάχιασμα (αν έχουμε επάρκεια νερού) με την επιφανειακή λίπανση.Τα ποσοστά αζώτου αναλογικά με το χρόνο εφαρμογής τους φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.Το σιτάρι υψηλής ποιότητας (ποσότητα πρωτεΐνης >13 %,υαλώδη >90%-, πολύ μικρό ποσοστό από μαύρα στίγματα <3% και έντονο κίτρινο χρώμα (5)) απολαμβάνει κατά κανόνα υψηλότερη τιμή. Επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η περιεκτικότατα του σιταριού σε πρωτεΐνη εξαρτάται από την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αυξάνεται σημαντικά όταν ακολουθείται πρόγραμμα ορθολογικής λίπανσης.


Ιωάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE


Βιβλιογραφία
Παπακώστα–Τασοπούλου Δ. 2008. Σιτηρά: Χειμερινά-Εαρινά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1-415
Μπαξεβάνος Δ. 2011. Συνθήκες για την παραγωγή σκληρού σιταριού υψηλής ποιότητας Ινστιτούτο Σιτηρών. ΕΘΙΑΓΕ 43, 17-19
Grundas, S.T. 2003. Wheat: The crop. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition), Editor-in-Chief: B. CaballeroEds: L. Trugo and P.M. Finglas, pp. 6130–6137
ΥΠΑΑΤ. 2014. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Grains Research and Development Corporation, 2016. Wheat, Grownotes, Chapter 5 Nutrition and fertilizer, 117-154
Wheat Grain and Stover Nutrient Removal Charts 2011. Ag PhD http://www.agphd.com/resources/nutrient-removal-charts/wheat-grain-and-stover-nutrient-removal-charts/

Διαβάστε επίσης

Με αλλαγές ως προς τα κριτήρια προτεραιότητας θα γίνει 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 που αφορά την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αντιχαλαζικής προστασίας, µε την αναπροσαρµογή να ευνοεί κυρίως τις µεγαλύτερου µεγέθους εκµεταλλεύσεις.

Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μικροστοιχείο για την διατροφή των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. Η έλλειψη του στις γεωργικές καλλιέργειες είναι πολύ κοινή έλλειψη μικροστοιχείου. Η έλλειψη του μπορεί να παρουσιαστεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, από αμμώδη μέχρι βαριά αλουβικά εδάφη.

Μια εκτενής έκθεση του JRC, κόμβου έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής γεωργίας ακριβείας στο χωράφι και στο πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στη συγκράτηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων πλησιάζει σταδιακά τα σύνορα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προειδοποιεί η περιφερειακή Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αναφέροντας πως η σοβαρότητα του νοσήµατος δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό κανενός εµπλεκοµένου.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search