Καλλιέργειες

Καλλιέργειες

Δεύτερη γενιά της πυραλίδας επιτίθεται στις πιπεριές

4256633BA5C96ECFAE6252D4546B335B Δεύτερη γενιά της πυραλίδας επιτίθεται στις πιπεριές

Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας διαπίστωσαν προσβολές από πυραλίδα σε καρπούς πιπεριάς, ιδιαίτερα στις πρώιµες φυτείες οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ωρίµανσης του καρπού.

Πρόκειται για έναν κατεξοχήν εχθρό του καλαµποκιού, αλλά παρατηρούνται αρκετές προσβολές και στην πιπεριά από τις κάµπιες που επιτίθενται στο στέλεχος είτε στον καρπό.

Οι γεωπόνοι συστήνουν στους παραγωγούς αµειψισπορά της πιπεριάς µε καλλιέργεια σιταριού ή κριθαριού, πρώιµη ή κανονική σπορά ώστε η ανάπτυξη του φυτού να µη συµπίπτει µε τη δεύτερη γενιά του εντόµου, καλή αντιµετώπιση των ζιζανίων και καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας, διότι το έντοµο διαχειµάζει σε αυτά.

agronews.gr

Κρούσμα βρουκέλλωσης σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λεκάνης του δήμου Νέστου, έθεσε σε κινητοποίηση τη διοίκηση της Π.Ε. Καβάλας

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search