Καλλιέργειες

Καλλιέργειες

Ζηµιές στις αχλαδιές κάνει η τρίτη γενιά της καρπόκαψας

1_8930476b-eeaf-4abb-86f5-0d34efaaaf0d Ζηµιές στις αχλαδιές κάνει η τρίτη γενιά της καρπόκαψας

Να σηµειωθεί ότι η γενιά αυτή µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζηµιές, ιδιαίτερα σε δέντρα που δεν έχουν αραιωθεί επαρκώς (καρποί που ακουµπούν µεταξύ τους ή προσβεβληµένοι καρποί από την πρώτη γενιά που δεν έχουν αφαιρεθεί εγκαίρως).

Συστήνεται η συχνή εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης και από αυτά προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Σηµειωτέον ότι στις ορεινές περιοχές η έναρξη της τρίτης γενιάς καθυστερεί λόγω των χαµηλότερων θερµοκρασιών, που επικρατούν.

agronews.gr

Ολοκληρωτική απώλεια βοσκήσιμης βλάστησης στην εκτατική αιγοτροφία, αναγκάζοντας τους κτηνοτρόφους να αγοράζουν ζωοτροφές σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή για αυτούς προκαλεί η επέλαση του εντόμου Lymantria dispar L. στην εν δυνάμει βοσκήσιμη σκληρόφυλλη βλάστηση της Ανατολικής Μακεδονίας.

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search