Ειδήσεις

Περιβάλλον

Στρεμματικές ενισχύσεις σε 10 ζώνες διαχείρισης για έξτρα περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Aponitropoiisi Στρεμματικές ενισχύσεις σε 10 ζώνες διαχείρισης για έξτρα περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής του μέτρου 7.1 «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» το οποίο προκηρύχθηκε και αφορά τους δημόσιους φορείς, πρόκειται να εκπονηθούν Θεματικά Σχεδία Διαχείρισης για τον γεωργικό τομέα, σε προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις με γεωργική χρήση.

Οι θεματικές αυτές μελέτες θα προτείνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων υποχρεωτικών δεσμεύσεων από τους παραγωγούς σε συγκεκριμένες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, όπου κάτι τέτοιο καθίσταται απαραίτητο για τη σωστή εφαρμογή των σχετικών οδηγιών.

Τα αποτελέσματα και προτάσεις των σχετικών μελετών θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν σε ειδικές ρυθμίσεις για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στις περιοχές NATURA, με εκτιμώμενο χρόνο ενεργοποίησης του υπομέτρου 12.1 μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης και με βάση τα αποτελέσματα αυτών.

Η υλοποίηση του υπομέτρου 12.1 θα βασιστεί στην αποζημίωση των δικαιούχων για τις πρόσθετες

δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που θα απορρέουν από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη του Μέτρου 7.1 αναφέρεται το εξής:

Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι μικρές μη παραγωγικές επενδύσεις που θα προταθούν από τα Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης δύνανται, μελλοντικά, να χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», Υπομέτρο 12.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε αγροτικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000», καθώς και Υπομέτρο 4.4 «Ενισχύσεις σε μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη αγρο-περιβαλλοντικών στόχων» & Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)») ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

agronews.gr

Διαβάστε επίσης

Σε σειρά τροποποιητικών αποφάσεων έχουν προχωρήσει οι περισσότερες αναπτυξιακές εταιρείες της χώρας που διαχειρίζονται το πρόγραμμα CLLD/LEADER, και δη τις προσκλήσεις που τρέχουν για τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα αυτό το χρονικό διάστημα.

Για μία χρονιά που δεν δικαιώνει μέχρι στιγμής τις υψηλές –βάσει των ποιοτικών προδιαγραφών του προϊόντος που έχει συγκομιστεί– προσδοκίες σε επίπεδο τιμών, κάνουν λόγο οι καλλιεργητές μαλακού σιταριού. «Οι αποδόσεις κινήθηκαν πράγματι σε ικανοποιητικά επίπεδα και εκτιμούμε ότι κυμάνθηκαν σε πολλές περιπτώσεις από 400 έως 600 κιλά»,

Πήρε ΦΕΚ την 1η Απριλίου η τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για τον προϋπολογισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο κρέας για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search