Ειδήσεις

Ενισχύσεις - Πληρωμές

Διορθώσεις πριν την προκαταβολή άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

6_4 Διορθώσεις πριν την προκαταβολή άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αιτία, οι διορθώσεις µέσω διοικητικών πράξεων στις οποίες καλούνται να προχωρήσουν οι παραγωγοί, προκειµένου να κλείσουν οι φάκελοι, χωρίς λάθη τα οποία εντοπίζονται από τους ελέγχους και να µην υπάρχουν απώλειες ενισχύσεων κατά την πληρωµή της πρώτης δόσης του τσεκ. Εκτός αυτού, βέβαια, πάνω στην ίδια «δισκέτα» µε τις διορθώσεις θα πατήσουν οι αρµόδιοι για να προχωρήσουν µέσα στον Νοέµβριο στην πληρωµή της πρώτης δόσης των Προγραµµάτων του 2019 (Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία, Νιτρορύπανση, Κοµφούζιο, Σπάνιες Φυλές), αλλά και στα τέλη ∆εκεµβρίου για την εξισωτική αποζηµίωση του 2019.

Να σηµειωθεί ότι οι αγρότες έχουν περιθώριο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου για την υποβολή παραστατικών συµµόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρµογής 2019 της ∆ράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων (Κοµφούζιο)».

Την ίδια ώρα και έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα αιτήµατά τους για επιλεξιµότητα, άρση επικάλυψης και ένταξη σε περιφέρεια, αλλά και για τα γεωχωρικά αποτελέσµατα ελέγχου. Τα « εύκολα», και όσο πιο σύντοµα οι δικαιούχοι τρέξουν τη διαδικασία, θα περαστούν στις τρέχουσες διορθώσεις, µε αποτέλεσµα να µην µείνουν εκτός της προκαταβολής της ενιαίας ολόκληρα αγροτεµάχια ή και τµήµατα αυτών. Για όσους δεν το έχουν πάρει χαµπάρι και το διαπιστώσουν στα χρήµατα που θα βρουν (ή µάλλον δεν θα βρουν) στα βιβλιάριά τους τον άλλο µήνα, τότε υπάρχει ακόµα χρόνος για διορθώσεις, µε την πίστωση όµως να πηγαίνει στην εξόφληση του ∆εκεµβρίου.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν µε τον καθορισµό της επιλεξιµότητας του αγροτεµαχίου τους, έχουν το δικαίωµα υποβολής ένστασης επιλεξιµότητας και µετά τις 15-7-2019, προς τις αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆υνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεµάχια που εµπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση  είναι µικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 15-7-2019. Οι εντάσεις αυτές αφορούν περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί προγενέστερα των όσων υποβλήθηκαν κατά τη δήλωση του 2019.

 

Εκκαθαρίσεις παλιών εκκρεµοτήτων

Όσον αφορά τις εκκαθαρίσεις από παλαιότερα προγράµµατα, θέµα χρόνου θεωρείται µια πληρωµή για τις Σπάνιες Φυλές του έτους 2018, που αφορά τις ενστάσεις, µετά την έγκριση πίστωσης ποσού 4 εκατ. ευρώ. Κατόπιν και µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου αναµένεται να βγει µια πληρωµή για τις ενστάσεις σε Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία του περσινού έτους, µετά τις διορθώσεις στις οποίες προχωρούν τώρα οι παραγωγοί. Σε αυτή τη λογική δροµολογείται και µια πληρωµή για παλιές εξισωτικές, καθώς υπάρχουν εκκρεµότητες και του 2011, αλλά και του 2013 και 2014. Ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές στους αγρότες ότι η πληρωµή αυτή θα αφορά ενστάσεις κυρίως από µετακινούµενους που έγιναν την αντίστοιχη χρονιά, κάποιους ελέγχους που δεν έγιναν παλαιότερα, αλλά δεν θα «ακουµπά» το ευαίσθητο θέµα της κατανοµής των κοινοτικών βοσκότοπων.  

 

Μέσα στο ∆εκέµβρη η πρώτη δόση για το 14χίλιαρο

Σίγουρα µέσα στον ∆εκέµβριο, κατά πάσα πιθανότητα µετά την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης εκτιµάται ότι θα πληρωθεί η πρώτη δόση στους δικαιούχους του υποµέτρου 6.3 για το 14χίλιαρο. Σύµφωνα µε το πλάνο και τις οδηγίες που δόθηκαν από τους αρµόδιους, µέχρι τις 4 Νοεµβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων από τους αρµόδιους υπαλλήλους των Περιφερειών, οι οποίες είχαν κατατεθεί έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας (2 Ιουλίου 2019) αλλά δεν είχαν αξιολογηθεί. Κατόπιν θα ακολουθήσουν οι σχετικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειµένου η πληρωµή να γίνει τον ∆εκέµβριο. Ζητούµενο είναι αν θα προηγηθεί της εξόφλησης του τσεκ, αν υπάρχει χρόνος από τους διοικητικούς υπαλλήλους να τρέξει η διαδικασία ή αν θα γίνει µετά και πριν αλλάξει το έτος. Υπενθυµίζεται ότι επιλέξιµοι είναι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών (όχι νεοεισερχόµενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε για το έτος 2018, µε το εισόδηµά τους έως 8.000 ευρώ.

Πηγή: agronews.gr

Διαβάστε επίσης

MAINOS-CONSULTING-small Διορθώσεις πριν την προκαταβολή άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αλλαγές ως προς τα κριτήρια προτεραιότητας θα γίνει 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 που αφορά την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αντιχαλαζικής προστασίας, µε την αναπροσαρµογή να ευνοεί κυρίως τις µεγαλύτερου µεγέθους εκµεταλλεύσεις.

Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μικροστοιχείο για την διατροφή των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. Η έλλειψη του στις γεωργικές καλλιέργειες είναι πολύ κοινή έλλειψη μικροστοιχείου. Η έλλειψη του μπορεί να παρουσιαστεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, από αμμώδη μέχρι βαριά αλουβικά εδάφη.

Μια εκτενής έκθεση του JRC, κόμβου έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής γεωργίας ακριβείας στο χωράφι και στο πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στη συγκράτηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων πλησιάζει σταδιακά τα σύνορα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προειδοποιεί η περιφερειακή Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αναφέροντας πως η σοβαρότητα του νοσήµατος δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό κανενός εµπλεκοµένου.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search