Ειδήσεις

Ενισχύσεις - Πληρωμές

Mεταφορά αδειών φύτευσης αμπελώνων ζητά η Ελλάδα

Ampeli-Keosoe Mεταφορά αδειών φύτευσης αμπελώνων ζητά η Ελλάδα

α) η ενσωμάτωση του αποθέματος των δικαιωμάτων φύτευσης (του προηγούμενου καθεστώτος) στον υπολογισμό του ποσοστού επί των εθνικών εκτάσεων για τις 1% Άδειες Φύτευσης.

Στο θέμα αυτό η χώρα μας, αφού συμφώνησε ζήτησε να δύναται το Κράτος Μέλος να επαναχρησιμοποιεί τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης για τις οποίες οι αμπελουργοί δεν έκαναν χρήση δικαιώματος Φύτευσης εντός τριετίας.

Όσον αφορά τον ορισμό αποαλκοολωμένων οίνων (οίνοι χωρίς αλκοόλ) τα Κράτη Μέλη προσεγγίζουν από διαφορετική οπτική το εάν το παραγόμενο προϊόν θα πρέπει να ονομάζεται «Οίνος».

Συγκεκριμένα, η Αυστρία, η Εσθονία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Λετονία, η Πολωνία κάνουν αποδεκτή τη χρήση του όρου «οίνος» σε προϊόντα που έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη ολικώς ή μερικώς. Η Πολωνία πρότεινε να προστεθεί και ορισμός για οίνους από φρούτα. Η Μάλτα είναι ενάντια στη χρήση του όρου «οίνος». Η Τσεχία αποδέχεται τη χρήση του όρου «οίνος» υπό τον όρο ειδικών διατάξεων για την ετικετοθεσία. Η Κροατία συμφωνεί για τη χρήση του όρου «οίνος» μόνο στην περίπτωση μερικής αφαίρεσης της αλκοόλης. Η Σλοβενία θεωρεί ότι η ρύθμιση αυτή πρέπει να γίνει σε επίπεδο ΕΕ με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που να αφορούν στις διαδικασίες αφαίρεσης της αλκοόλης. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία προτείνουν να δοθεί ορισμός για την περιεκτικότητα σε αλκοόλη και η σήμανση να μπορεί να περιέχει τον όρο «οίνος». Οι Κάτω Χώρες θεωρούν ότι μπορούν τα προϊόντα αυτά να αποκαλούνται «οίνοι» και να συμπληρώνεται η ετικέτα με κάποια επιπλέον μνεία. Το Λουξεμβούργο εξέφρασε επιφύλαξη όσον αφορά στη χρήση του όρου «οίνος» διότι υπάρχει η πιθανότητα παραπλάνησης του καταναλωτή σε σύγκριση με τα αμιγώς αναγνωρισμένα προϊόντα οίνου. Η Φινλανδία συμφώνησε με Λουξεμβούργο. Η Ιταλία και η Ελλάδα είναι αντίθετες με τη χρήση του όρου «οίνος» σε αυτά τα προϊόντα και συντάχθηκαν με το Λουξεμβούργο περί σύγχυσης και παραπλάνησης των καταναλωτών. Η Βουλγαρία και η Δανία τόνισαν ότι η ονομασία τέτοιων προϊόντων πρέπει να είναι διακριτή από αυτή του «οίνου». Η Γερμανία πρότεινε να δοθεί ορισμός των συγκεκριμένων προϊόντων και να κατηγοριοποιηθούν όπως συμβαίνει με τα αφρώδη, καθώς επίσης να προβλέπεται αδειοδότηση ανά χώρα, δευτερογενώς μέσω νομοθετικής πράξης. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρότειναν το πλαίσιο εφαρμογής σε αυτές τις περιπτώσεις να βασισθεί στο πλαίσιο των αρωματισμένων οίνων.

agronews.gr

Διαβάστε επίσης

Σε σειρά τροποποιητικών αποφάσεων έχουν προχωρήσει οι περισσότερες αναπτυξιακές εταιρείες της χώρας που διαχειρίζονται το πρόγραμμα CLLD/LEADER, και δη τις προσκλήσεις που τρέχουν για τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα αυτό το χρονικό διάστημα.

Για μία χρονιά που δεν δικαιώνει μέχρι στιγμής τις υψηλές –βάσει των ποιοτικών προδιαγραφών του προϊόντος που έχει συγκομιστεί– προσδοκίες σε επίπεδο τιμών, κάνουν λόγο οι καλλιεργητές μαλακού σιταριού. «Οι αποδόσεις κινήθηκαν πράγματι σε ικανοποιητικά επίπεδα και εκτιμούμε ότι κυμάνθηκαν σε πολλές περιπτώσεις από 400 έως 600 κιλά»,

Πήρε ΦΕΚ την 1η Απριλίου η τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για τον προϋπολογισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο κρέας για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search