Ειδήσεις

Στα Αγγλικά

New tomato variety resistant to many insects

839a7f61-1f54-4d3d-90eb-5b6075d49a3a_trostomaat_ac083a35_490x330 New tomato variety resistant to many insects

A wild tomato from the Galapagos Islands has been discovered by scientists from Wageningen University & Research to be resistant to a wide range of pest insects. This variety is closely related to the cultivated tomato, making the resilience easier to interbreed into the latter and ultimately making it resistant to many different types of insects.

Cultivated tomatoes are far more vulnerable to pests and diseases than some of their wild relatives. The process of breeding modern tomatoes has resulted in the loss of a lot of their natural resistance, while wild varieties have remained much better at coping with insects.

Scientists have been working to reverse this by reintroducing resistance from wild tomato varieties via breeding. The problem is that most of these plants are very distant relatives of the cultivated tomato and scientists have yet to successfully interbreed the required traits. The wild tomato from the Galapagos Islands, however, is genetically very similar to the cultivated tomato. Moreover, its resistance is coded within a single chromosome, which should make cross-breeding into existing plants much easier.

Multi-resistant

“We have been busy with this research since 2010,” said Ben Vosman, scientist at Wageningen University and Research. “We worked with samples of the wild tomato variety Solanum galapagense from a gene bank. The first discovery was that this tomato variety is resistant to whiteflies. Then it turned out that it is actually resilient to a lot of other insects too, including the green peach aphid and caterpillars of the beet armyworm. That was a very pleasant surprise.”

Less pesticide benefits the environment

Cultivated tomatoes are easily affected by pest insects. One is the whitefly, which transmits viruses that infect the plants and eventually kill them. This fly is normally combatted by pesticides. “If we can make cultivated tomatoes resistant to whiteflies, this will directly benefit the environment,” Vosman states.

While this problem is still relatively manageable in greenhouses, for example through integrated control, there are pests there too. In field crops, the problems with insects are much bigger. “We expect most of the gain to be in field cultivation and in the tropics,” Vosman continues. “We are delighted with this discovery.”

WUR.NL

Διαβάστε επίσης

Σε σειρά τροποποιητικών αποφάσεων έχουν προχωρήσει οι περισσότερες αναπτυξιακές εταιρείες της χώρας που διαχειρίζονται το πρόγραμμα CLLD/LEADER, και δη τις προσκλήσεις που τρέχουν για τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα αυτό το χρονικό διάστημα.

Για μία χρονιά που δεν δικαιώνει μέχρι στιγμής τις υψηλές –βάσει των ποιοτικών προδιαγραφών του προϊόντος που έχει συγκομιστεί– προσδοκίες σε επίπεδο τιμών, κάνουν λόγο οι καλλιεργητές μαλακού σιταριού. «Οι αποδόσεις κινήθηκαν πράγματι σε ικανοποιητικά επίπεδα και εκτιμούμε ότι κυμάνθηκαν σε πολλές περιπτώσεις από 400 έως 600 κιλά»,

Πήρε ΦΕΚ την 1η Απριλίου η τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για τον προϋπολογισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο κρέας για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search